Zápis zo stretnutia Komisie pre manažment medveďa hnedého pri Správe CHKO Poľana